Feldon Magic Site Tarot


7 De Zegewagen

Symboliseert het succes dat volgt na veel harde inspanningen.
Je zult wel eerst duidelijk je doel moeten bepalen en daar dan ook consequent op afstappen.
Deze kaart vereist vastberadenheid, naast een verlangen naar avontuur.
Als je de juiste houding aanneemt en positief bent ingesteld, kun je elke uitdaging aan.
De Zegewagen in de legging van 4:
Als kaart 1:geeft De Zegewagen aan dat je net een stap in de goede richting hebt gezet.
Als kaart 2: raadt ze een te overdreven strijdlust af.
Als kaart 3: stimuleert ze je om je eigen weg te gaan.
Als kaart 4: belooft De Zegewagen een flinke stap vooruit in de situatie waarover je de vraag stelde.