Feldon Magic Site Tarot


17 De Ster

Spreekt van hoop, na de eerder zware tijd die je achter de rug hebt.
Er is een betere periode in zicht. Neem ondertussen de tijd om eventjes uit blazen en te genieten.
Om creatief bezig te zijn, bijvoorbeeld op kunstzinnig gebied.
De Ster geeft een gunstige periode aan, op voorwaarde dat je realistisch blijft en de
lat van je verwachtingen niet te hoog legt.
De Ster in de legging van 4:
Als kaart 1 staat De Ster voor een positieve nieuwe start.
Als kaart 2 waarschuwt ze voor overdreven toekomstplannen.
Als kaart 3 geeft ze aan dat het belangrijk is dat je vertrouwt op een goede afloop.
Als kaart 4 biedt De Ster zicht op een uiteindelijk prachtige toekomst.