Feldon Magic Site Tarot


20 Het Oordeel

Vraagt om verandering. Deze kaart roept vooral op om minder belang te gaan
hechten aan de uiterlijke dingen die je doet, en je veel meer te gaan richten
op wat je diep van binnen bent. Het Oordeel stimuleert je bovendien om nu eindelijk eens definitief
af te rekenen met de pijnen en pijntjes uit je verleden, zonder daarbij overhaast te werk te gaan.
Het Oordeel in de legging van 4:
Als kaart 1: zegt ze dat je veel dichter staat bij je doel dan je zelf vermoedt.
Als kaart 2: geeft ze aan dat het nauwelijks belangrijk is dat je zelf naar een oplossing zoekt.
Als kaart 3: stimuleert ze je om naar verandering te streven.
Als kaart 4: zegt ze dat de oplossing van je probleem heel nabij is.