Feldon Magic Site Tarot


14 Matigheid

Duidt nooit op veel activiteit. Het is meer een kwestie van op een rustige manier
te zoeken naar harmonie. Deze kaart vraagt om geduld.
Soms kan ze het gevoel geven dat je blijft vastzitten en je geen vooruitgang boekt.
Maar dit soort rustpauzes is ook nodig in bepaalde situaties.
Matigheid in de legging van 4:
Als kaart 1 geeft ze een evenwichtige periode in je leven aan waarin niet echt veel gebeurt.
Als kaart 2 zegt Matigheid dat het niet van belang is of je het al dan niet rustig aan doet.
Als kaart 3 raadt ze aan om de situatie rustig te bekijken en verschillende dingen tegen elkaar af te wegen.
Als kaart 4 geeft ze aan dat je op weg bent naar een periode van harmonie en innerlijk evenwicht.