Feldon Magic Site Tarot


18 De Maan

Spreekt van intu´tie, gevoelens en verlangens, en vooral ook van... illusies!
Telkens als deze kaart opduikt, is het verstandig om jezelf af te vragen:
'Beeld ik me niets in? Fantaseer ik niet?'
Als je leert onderscheid te maken tussen illusies en werkelijke intu´tie, heeft De Maan
je heel veel te bieden. Deze kaart verraadt ook hoe intens je met je emoties bezig bent.
De Maan in de legging van 4:
Als kaart 1 verklapt De Maan hoe onzeker je je voelt.
Als kaart 2 geeft ze aan dat het geen enkele zin heeft om bang te zijn.
Als kaart 3 waarschuwt ze ervoor niet in paniek te raken en niet weg te vluchten in een fantasie.
Als kaart 4 geeft ze aan dat je naar een situatie evolueert die je confronteert met je angsten.