Feldon Magic Site Tarot


8 De Kracht

Waar het bij deze kaart om gaat, is de innerlijke kracht die de uiterlijke,
lichamelijke kracht te boven gaat. Op een zachtaardige, maar tegelijk hartstochtelijke
manier weet je je doel te bereiken. Je laat je niet meer manipuleren, maar volgt je eigen oordeel.
Spiritualiteit en lichamelijkheid zijn hier volledig in evenwicht. Er is moed, rust en zelfvertrouwen.
Kracht in de legging van 4:
Als kaart 1 duidt ze op een grote vitaliteit en op vertrouwen.
Als kaart 2 geeft ze aan dat het niet zo belangrijk is om je krachtig in te zetten voor een zaak.
Als kaart 3 zegt Kracht dat je er goed aan doet de situatie optimistisch te bekijken.
Als kaart 4 belooft ze een periode van grote vitaliteit en van optimisme.