Feldon Magic Site Tarot


3 De Keizerin
Deze kaart draagt veel goede dingen in zich. Ze spreekt van voorspoed en overvloed.
Waar De Keizerin voorkomt, voel je je tevreden met je situatie.
En je straalt die tevredenheid ook uit. De kaart (met onder meer het Venus-symbool erop)
wijst op vruchtbaarheid en zwangerschap in letterlijke of figuurlijke zin.
Het is een warme, moederlijke kaart, met een vriendelijk karakter.
De Keizerin in de legging van 4:
Als kaart 1: vertelt ze dat je in een creatieve fase zit en dat je je goed voelt in je vel.
Als kaart 2: geeft ze aan dat het niet nodig is om iets nieuws te beginnen.
Als kaart 3: zegt ze dat het heel belangrijk is om je creativiteit te ontwikkelen.
Als kaart 4: belooft ze dat er zich nieuwe kansen zullen voordoen en er hoe dan ook een verbetering volgt.