Feldon Magic Site Tarot


11 Gerechtigheid

Duikt vaak op wanneer iemand in een rechtszaak verwikkeld is.
Maar het hoeft niet altijd om wettelijke gerechtigheid te gaan.
Meestal gaat het om een oordeel dat anderen over je vellen, waar je op dat
moment geen enkele inbreng in hebt. Gerechtigheid geeft ook aan dat je moet proberen de mening
van anderen te begrijpen en je in te leven in het standpunt van de andere partij.
Gerechtigheid in de legging van 4:
Als kaart 1: geeft ze aan dat je objectief bent in het beoordelen van een situatie.
Als kaart 2: zegt ze dat het niet zoveel uitmaakt of je al dan niet de situatie objectief inschat.
Als kaart 3: waarschuwt ze dat het enorm belangrijk is dat je eerlijk ten opzichte van jezelf bent.
Als kaart 4: belooft ze dat de kwestie waarover je deze tarot raadpleegt, een rechtvaardig verloop zal kennen.