Feldon Magic Site Tarot


12 De Gehangene

De Gehangene is de kaart die offers vergt. Soms zijn die offers nodig om bepaalde dingen te verkrijgen.
Soms overdrijf je, en ga je onnodig in de slachtofferrol zitten.
Het is ook tijd om de zaken een keer vanuit een heel andere hoek te bekijken!
Veel mensen zien De Gehangene ten onrechte als een negatieve kaart,
omdat ze een tijdelijke beperking inhoudt. Maar die kan juist nodig zijn...
De Gehangene in de legging van 4:
Als kaart 1: geeft ze aan dat je in een moeilijke positie vastzit.
Als kaart 2: zegt ze dat je de zaak niet vooruit helpt met je voortdurend op te offeren.
Als kaart 3: pleit ze voor een verandering in je zienswijze.
Als kaart 4:wil ze je voorbereiden op een periode van tijdelijke stilstand.